Κατάστημα αλυσίδας «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ»

Η μελέτη αφορά στον πλήρη ανασχεδιασμό & υλοποίηση του νέου  περιβάλλοντος, ενός εκ των καταστημάτων «Παρουσίαση» συνολικού εμβαδού της τάξης των 170μ2, επί της Κολοκοτρώνη 11 στην Κηφισιά.

  • Έργο: Κατάστημα αλυσίδας «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ»
  • Εργοδότης: ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
  • Θέση: Κηφισιά, Αττική
  • Κατηγορία: Μελέτη, μελέτη εφαρμογής
  • Περίοδος Υλοποίησης: 04 / 2025 – 05 / 2022