Ανακαινισεις Εκπαιδευτηριων

Στον τομέα της εκπαίδευσης η ΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ έχει να επιδείξει ένα ιδιαίτερα πλούσιο portfolio μελετών & εξ ολοκλήρου ανακαινίσεων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες μελέτες & ανακαινίσεις που υπερβαίνουν τα 14.000μ2 η ΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ είναι μία εκ των κορυφαίων εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο πανελλαδικά. Ενδεικτικά αναφέρονται πελάτες της εταιρείας: Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ Α.Ε., Ι.Ι.Ε.Κ. Σ.Β.Ι.Ε. Α.Ε., Μητροπολιτικό Κολλέγιο Αθηνών Α.Ε. (A.M.C.), American Community Schools (A.C.S.).

Μελέτη και σχεδίαση του χώρου

Στα εκπαιδευτήρια η ΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ αναλαμβάνει τον πλήρη αρχιτεκτονικό & μηχανολογικό ανασχεδιασμό υφιστάμενων κτιρίων και την ολική ανακατασκευή τους σε σύγχρονα κτίρια παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τα οποία πληρούν τις τελευταίες προδιαγραφές και απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου χώρου. Η συνολική μελέτη των χώρων γίνεται με 2D σχέδια και ολοκληρώνεται με τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις οι οποίες αποδίδουν τους προς διαμόρφωση χώρους στην οριστική τους μορφή. Μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι και η σύνταξη φακέλου σχεδίων για την λήψη άδειας λειτουργίας των εκπαιδευτηρίων.

Υλοποίηση

Η εταιρεία συντάσσει τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου σε συμφωνία με τον πελάτη – εργοδότη. Τα ασφυκτικά συνήθως χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης αυτού του είδους των έργων δεν αφήνουν περιθώρια λαθών. Η ομάδα των τεχνικών & συνεργατών της εταιρείας με την καθημερινή επίβλεψη – καθοδήγηση έμπειρων μηχανικών της εταιρείας υλοποιεί το κάθε έργο με τρόπο ώστε, αφενός κάθε στάδιο κατασκευής να υλοποιεί επιτυχώς τις εκπονηθείσες μελέτες και αφετέρου το έργο στο σύνολό του να παραδοθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται ώστε να τηρείται ο συμφωνηθείς προϋπολογισμός του έργου.