Ανακαινισεις Ξενοδοχειων

Οι ανακαινίσεις των ξενοδοχείων είναι ένας πολύ ιδιαίτερος αρχιτεκτονικός και κατασκευαστικός κλάδος που απαιτεί εξειδίκευση, ολοκληρωμένες μελέτες και κατάρτιση από επαγγελματίες του χώρου.

Η ΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ έχει αναλάβει μέχρι τώρα την ανακαίνιση, διακόσμηση και επίπλωση μεγάλων και μικρών ξενοδοχειακών μονάδων με μεγάλη επιτυχία, ακολουθώντας όλα τα στάδια μελέτης και κατασκευής. 

Αρχιτεκτονική μελέτη 

Στην μελέτη απεικονίζεται η ξενοδοχειακή μονάδα στην τελική μορφή της, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανακαίνισης. Η ομάδα αρχιτεκτόνων της εταιρείας, ενσωματώνει στον σχεδιασμό όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν το έργο και τις επιθυμίες του πελάτη και συνθέτει την αρχιτεκτονική της πρόταση. Στη φάση του σχεδιασμού αναδιαρθρώνονται όλοι οι χώροι.

Σε κάθε project ξεχωριστά, προτείνεται μία λειτουργική, τεχνικά άρτια και αρχιτεκτονικά ποιοτική επίλυση, προβλέπονται οι δαπάνες εντός του συντασσόμενου προϋπολογισμού και ορίζεται το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Υλοποίηση 

Με την ανάθεση κατασκευής του έργου στην ΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ, η εταιρεία υλοποιεί το έργο με καθημερινή παρουσία των συνεργατών της στο εργοτάξιο, ώστε όλα τα γίνονται βάσει προγράμματος και σχεδίου.