Ανακαινισεις Καταστηματων

Στον τομέα του σύγχρονου λιανεμπορίου, όπως αυτός εκφράζεται σε μεγάλη κλίμακα με τις υπεραγορές τροφίμων (Supermarkets), και σε μικρότερη κλίμακα με κάθε είδους εμπορικό κατάστημα η ΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ δραστηριοποιείται ανελλιπώς από το 2001.

Έχοντας εκτελέσει πλειάδα έργων & μελετών (στο σύνολό τους υπερβαίνουν τα 21.000μ2), που αφορούν στο σύγχρονο λιανεμπόριο, σχεδόν στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, έχει εδραιώσει τη θέση της ως μία εκ των πλέον αξιόπιστων λύσεων όταν πρόκειται για τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ενός σύγχρονου εμπορικού καταστήματος ανεξαρτήτου κλίμακας. Ενδεικτικά αναφέρονται πελάτες της εταιρείας: ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε., MAX STORES A.Β.Ε.E., ΑΠΟ ΚΗΠΟ Ι.Κ.Ε.,  ΙΛΙΟΝ CASH AND CARRY A.E.E., ΥΙΟΙ ΧΡ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η ΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ αναλαμβάνει τη καθολική ή μερική ανακαίνιση κάθε  επαγγελματικού χώρου, διαφορετικής κλίμακας , τυπολογίας και τομέα δραστηριοποίησης, με την σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης, μελέτης εφαρμογής και 3D απεικόνισης. Στόχος το άριστο αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα με τις πλέον πρωτοποριακές τεχνικές κατασκευής,  εντός συγκεκριμένου κοστολογίου και προκαθορισμένου  χρονοδιαγράμματος . Οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις προηγούνται σε κάθε περίπτωση της κατασκευής και αποτελούν και αυτές τμήμα της υποχρέωσης του αναδόχου.

Υλοποίηση έργου 

Η άρτια αρχιτεκτονική μελέτη ενός επαγγελματικού χώρου προϋποθέτει την μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του χώρου και την  δημιουργία ενός ελκυστικού και ευχάριστου περιβάλλοντος στο εσωτερικό του, που να αντικατοπτρίζει τις αισθητικές αναζητήσεις των χρηστών και επισκεπτών. Έμφαση  δίνεται στην εξωτερική όψη  του χώρου καθώς αποτελεί και το επικοινωνιακό μέσω προσέλκυσης νέων επισκεπτών. Κομβικό ρόλο σε αυτό παίζει ο πρωτοποριακός σχεδιασμός, που  οφείλει να προκαλεί με τη αναγνωρίσιμη γεωμετρία του, να ξεχωρίζει με την ευρηματικότητα του, αλλά και να ανθίσταται στην εναλλαγή του χρόνου.