Αρχιτεκτονικες Μελετες

Η ΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ενσωματώνει την εμπειρία και τις άρτιες σχεδιαστικές γνώσεις, τις αποκτηθείσες από χρόνια πρακτικής και συμμετοχής σε έργα διαφορετικής κλίμακας και τυπολογίας, σε κάθε καινούργιο έργο.

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, οι πρωτοποριακές κατασκευαστικές τεχνικές, οι σύγχρονες μοντερνιστικές αντιλήψεις, και ο σεβασμός στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χώρου, αποτελούν τους άξονες που καθιστούν την αρχιτεκτονική μελέτη επιτυχή και  σύμφωνη με τις υψηλές προδιαγραφές της εταιρείας. Ο διαρκής πειραματισμός  με υλικά νέας τεχνολογίας,  και καινοτόμες φόρμες  εναρμονίζεται με τις επιθυμίες και αισθητικές αναζητήσεις  του πελάτη και εγγυάται το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει σενάρια υπηρεσιών προς τους πελάτες, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η διερεύνηση αγοράς ακινήτων, η αρχιτεκτονική μελέτη ανακαίνισης- ανοικοδόμησης, η ακριβής ανάλυση κόστους μελέτης- κατασκευής, η συνεργασία με τοπικούς φορείς για επικείμενες αδειοδοτήσεις, η οργάνωση έργων και κατασκευών, η τήρηση εκτιμώμενου χρονοδιαγράμματος  ακόμη και η εμπορική εξέλιξη του ακινήτου.

Αναλυτικά: Από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση! 

Στόχος κάθε συνεργασίας αποτελεί ο δομημένος χώρος  να διασφαλίζει στον χρήστη την αρτιότερη διαβίωση, αναβαθμίζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, είτε πρόκειται για κατοικία, είτε για επαγγελματικό ή εμπορικό χώρο. Το βέλτιστο αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μέσα από την εξατομικευμένη διαδικασία καταγραφής αναγκών και ιδιαιτεροτήτων από τους μελλοντικούς χρήστες, και  αποσαφήνισης, επαναπροσδιορισμού των  λειτουργικών και αισθητικών τους απαιτήσεων. Η ενέργεια αυτή στοιχειοθετεί και την απαρχή του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Ακολουθούν επάλληλα στάδια σχεδιασμού που περιλαμβάνουν αρχικά 2D και στη συνέχεια 3D απεικονίσεις με στόχο την απόλυτη κατανόηση από πλευράς πελατών, του  οριστικοποιημένου σχεδίου, βάσει του οποίου θα ολοκληρωθούν οι αδειοδοτήσεις.