Όροι & Προϋποθέσεις

Περιεχόμενο της ιστοσελίδας: Η παρούσα ιστοσελίδα (εφεξής: η «ιστοσελίδα») συμμορφώνεται πλήρως προς τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης και τις εσωτερικές πολιτικές λειτουργίας της Εταιρείας μας (εφεξής: «Δομικός Ιστός»), περιλαμβάνει παρουσίαση των παρεχομένων υπηρεσιών της Δομικός Ιστός και προορίζεται αποκλειστικά για ενημέρωσή σας στο πλαίσιο των εμπορικών σκοπών της Εταιρείας μας, καθώς και για την αξιοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών μας από τους χρήστες της ιστοσελίδας.

Χρήστες: To περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας προορίζεται αποκλειστικά για άτομα άνω των 18 ετών ανεξαρτήτως του τόπου μόνιμης ή προσωρινής διαμονής τους. Αν είστε κάτω των 18 ετών οφείλετε  να μην χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα. Η Δομικός Ιστός δεν φέρει καμία  ευθύνη εάν, κατά παράβαση των ανωτέρω,  επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας.

 

Αποστολή μηνυμάτων: Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας οφείλουν να απέχουν από μηνύματα, τα οποία:

  • είναι απειλητικά, προσβλητικά, άσεμνα, ανάρμοστα, ενοχλητικά, χυδαία, ρατσιστικά ή συνιστούν επίθεση προς πρόσωπα ή/και προς θρησκευτικές, ιδεολογικές, πολιτικές πεποιθήσεις,
  • έχουν σκοπό να εξαπατήσουν τους αποδέκτες ή/και τρίτους.
  • παραβιάζουν τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων τρίτων, ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων, καθώς και κάθε εν γένει νόμο ή κανονισμό,
  • είναι παραπλανητικά ή/και προκλητικά ή/και εκφράζουν ακραίες θέσεις καθ’ οιονδήποτε τρόπο,
  • έχουν ανάρμοστο περιεχόμενο ή/και τυγχάνουν μηνύματα εσκεμμένης επανάληψης (ενδεικτικά: κακόβουλα μηνύματα – spam) ή/και αποσκοπούν σε  διαφήμιση τρίτων.

Η Δομικός Ιστός ρητά διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής ή/και μη απάντησης επί  όλων των άνω μηνυμάτων, χωρίς αυτό να περιορίζει την ευθύνη των χρηστών που τα απέστειλαν ή να απαλλάσσει τους άνω χρήστες για την παράνομη συμπεριφορά τους.

Συμμόρφωση: Πριν από την χρήση της ιστοσελίδας μας, οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας που είναι αναρτημένη στο (https://www.domikosistos.gr) καθώς και τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους άνω Όρους & Προϋποθέσεις δεν μπορείτε να κάνετε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας μας.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες  όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό ή οποιαδήποτε αξίωση, καθώς και ότι υπάγεστε στο Ελληνικό Δίκαιο, με το οποίο και συμμορφώνεστε σε σχέση με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

Δεν επιτρέπεται να προβαίνετε σε οιαδήποτε τροποποίηση ή παραποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, ούτε να παρεμβαίνετε σε αυτή καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Συνεργάτης: Πρόσβαση στο περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδα μας συμπεριλαμβανομένου του inbox, δύναται να έχουν και συμβεβλημένοι συνεργάτες μας.

Οι υπηρεσίες μας: Η Δομικός Ιστός αναλαμβάνει να σας παράσχει τις υπηρεσίες της στο πεδίο των αρχιτεκτονικών μελετών, του design, της έκδοσης αδειών δόμησης και της κατασκευής – συντήρησης – ανακαίνισης πάσης φύσεως τεχνικού έργου.

 

Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων: Η Δομικός Ιστός συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ (GDPR) αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας. Τυχόν προσωπικά  στοιχεία σας που γνωστοποιούνται στην Δομικός Ιστός από εσάς ή τους αντιπροσώπους σας, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω (υπό 6), δηλαδή για την απάντηση στα αιτήματά σας, για τη σύννομη εκτέλεση των εντολών σας και για την παροχή των υπηρεσιών μας σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Δομικός Ιστός

Τυχόν προσωπικά σας στοιχεία που κοινοποιείτε στην Δομικός Ιστός  αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ενδέχεται να διαβιβάζονται  στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας και θα τηρούνται από την Δομικός Ιστός μόνο για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τον σκοπό αυτό και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 5 ετών, με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής νομοθετικής πρόβλεψης.

Σε κάθε περίπτωση, δικαιούστε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, εναντίωσης σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και  ανάκλησης της συγκατάθεσής σας στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση  info@domikosistos.gr, καθώς και  να υποβάλλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ: +30 210 6475600 email: contactcomplaints@dpa.gr) εάν θεωρείτε ότι η Δομικός Ιστός  δεν συμμορφώνεται προς τις νόμιμες υποχρεώσεις της σε σχέση με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σας.

Πνευματικά Δικαιώματα / Εμπορικά Σήματα της Δομικός Ιστός: Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κειμένων, γραφικών απεικονίσεων, εικόνων, σχεδίων, ηχητικών αποσπασμάτων, συνθέσεων δεδομένων και λογισμικού, καθώς και τυχόν συνδυασμών αυτών («Περιεχόμενο») αποτελεί αποκλειστικά ιδιοκτησία της Δομικός Ιστός και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, αναπαραχθούν, αντιγραφούν, πωληθούν ή εν γένει αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης εν όλω ή εν μέρει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή της.

Εφαρμοστέο Δίκαιο: Οι Όροι & Προϋποθέσεις της παρούσας ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης: Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας ανά πάσα στιγμή. Γι’ αυτό συστήνουμε  να ανατρέχετε τακτικά σε αυτούς ώστε να ενημερώνεστε για ενδεχόμενες αλλαγές. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, τεκμαίρεται ότι έχετε αποδεχθεί τους τροποποιημένους όρους και τις νέες προϋποθέσεις χρήσης της.