Σελίδα : Προφίλ

Προφίλ

ΠΡΟΦΙΛ

Το 2001 ιδρύεται η μελετητική, κατασκευαστική, και εργοληπτική εταιρεία ΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ, δραστηριοποιούμενη σε  τομείς που αφορούν στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την κατασκευή σύνθετων κτιριακών έργων όπως και την αγορά γης για κατασκευή και πώληση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • Δημόπουλος Δημήτριος, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχ/κος, M.Sc, Ε.Δ.Ε.
 • Χριστοφορίδης Νικόλαος, Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχ/κος, Ε.Μ.Π.
 • Κόνιαρη Μαγδαληνή, Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχ/κος, Ε.Μ.Π.
 • Κόνιαρη Θεοδώρα, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχ/κος, Δ.Π.Θ.

Σήμερα στην εταιρεία  δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός μόνιμων και εξωτερικών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων, ώστε να διασφαλίζεται η παρουσίαση άρτιων λύσεων σε οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 • Αντωνόπουλος Γιάννης, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχ/κος, Παν/μιου Πατρών.
 • Πρωτονοτάριος Βασίλειος, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχ/κος M.Sc.
 • Τσίγκα Γεωργία, Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Λαδάκη Μαρία, Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχ/κός Αρχ/νικής Σχολής Πολυτεχνείου Κρήτης
 • Σαπουνάς Δημήτριος, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχ/κός Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης
 • Ματκάρη Βασιλική, Υπεύθυνη Γραμματείας, Τ.Ε.Ι. Λάρισας
 • Αρβανίτης Σωτήριος, Λογιστής, Οικονομικού Παν/μίου Πειραιά

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η εταιρεία ΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ επιδεικνύει σήμερα  μία μεγάλη γκάμα από έργα ποικίλων χρήσεων και διαφορετικής κλίμακας, που στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται από την  ανθρωποκεντρική τους προσέγγιση, τον πειραματισμό και τη διαφορετικότητα ως προς τη συνθετική λογική, την κατασκευαστική αρτιότητα τους και τον απόλυτο σεβασμό ως στις ανάγκες των χρηστών τους.

Η προσωπική σχέση με τον πελάτη, η συστηματική ενασχόληση μαζί του προκειμένου να προσδιοριστούν  σχεδιαστικά και κατασκευαστικά οι ανάγκες και οι επιθυμίες του, αποτελούν κύριο μέλημα της εταιρείας, καθώς είναι κοινή πεποίθηση όλων των συνεργατών ότι η επί της ουσίας επικοινωνία με τον πελάτη διασφαλίζει συνέχεια σε καινοτόμες ιδέες και πρωτοποριακές λύσεις, στα πλαίσια πάντα απολύτως προδιαγεγραμμένων χρονικών και κοστολογικών περιθωρίων.

Η προσωπική σχέση με τον πελάτη, η συστηματική ενασχόληση προκειμένου να προσδιοριστούν σχεδιαστικά και κατασκευαστικά οι ανάγκες και οι επιθυμίες του, αποτελούν κύριο μέλημα της εταιρείας καθώς και κοινή πεποίθηση όλων των συνεργατών, οτι η επί της ουσίας επικοινωνία με τον πελάτη διασφαλίζει «συνέχεια» σε καινοτόμες ιδέες και πρωτοποριακές λύσεις.