Κτίριο Τεσσάρων Διαμερισμάτων στο Κερατσίνι Αττικής

Η μελέτη αφορά στο σχεδιασμό πενταόροφης πολυκατοικίας με υπόγειο στην περιοχή του προσφυγικού συνοικισμού «Ευγένεια» Κερατσινίου.

Το οικόπεδο, τυπικό προσφυγικό,  εμβαδού 159μ2 είναι γωνιακό με βορειοδυτικό  προσανατολισμό.

Η στενότητα του οικοπέδου αφενός και η ανάγκη διαφοροποίησης του κτιρίου από το αδιάφορα αναπτυσσόμενο περιβάλλον καθόρισε τις επιλογές μας.

Το κτίριο, αν και καλείται να εξαντλήσει, λόγω κτιριολογικού, τόσο την δόμηση όσο και την κάλυψη του οικοπέδου, δημιουργώντας ισότιμες ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, επιχειρεί να άρει την αυστηρή τυποποίηση επιλύοντας ταυτόχρονα και άλλα συνθετικά ζητήματα.

Η γωνία του οικοπέδου αφήνεται ελεύθερη, καθώς ο όγκος του κτιρίου υποχωρεί αισθητά αφενός για να δημιουργηθεί υπαίθριος χώρος για κάθε κατοικία, αφετέρου για να προβληθούν ογκοπλαστικά διαφορετικές ενότητες του κτιρίου.

Οι εξώστες οι οποίοι λόγω γεωμετρίας οικοπέδου, οδών και μεγεθών δεν έχουν ιδιαίτερες δυνατότητες διαφοροποίησης, ενώνονται σε ένα εξωτερικό σύμπλεγμα δοκών & κολονών, διαμορφώνοντας ένα δεύτερο επίπεδο οργάνωσης των όψεων, το οποίο προσθέτει ανάγλυφο & σκιές στους όγκους των όψεων.

  • Έργο: Κτίριο Τεσσάρων Διαμερισμάτων
  • Εργοδότης: Ιδιόκτητο
  • Θέση: Κερατσίνι, Αττική
  • Κατηγορία: Μελέτη & Κατασκευή
  • Περίοδος Υλοποίησης: 2007 - 2009