Ανασχεδιασμός Γραφειακών Χώρων EEO GROUP Α.Ε.

Η μελέτη αφορά στον  ανασχεδιασμό του φουαγιέ – εισόδου   και αίθουσας συσκέψεων ορόφου γραφειακών χώρων,  στον οποίο δραστηριοποιείται ιδιωτική εταιρεία συμβούλων, ώστε να φιλοξενηθούν αρτιότερα οι ανάγκες λειτουργίας τόσο της υποδοχής των επισκεπτών όσο και της λειτουργίας των γραφείων.

Ο σχεδιασμός του χώρου είναι μερικός, περιλαμβάνοντας επί της ουσίας τον χώρο εισόδου των γραφείων και την αίθουσα συσκέψεων.

Η σχεδιαστική πρότασή μας προσεγγίζει τον χώρο με αφαιρετικές γραμμές και χρήση υλικών και χρωμάτων με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας,  ανάλογου του χαρακτήρα της εταιρείας που δραστηριοποιείται.

  • Έργο: Ανασχεδιασμός Γραφειακών Χώρων
  • Εργοδότης: EEO GROUP Α.Ε.
  • Θέση: Αθήνα, Αττική
  • Κατηγορία: Μελέτη & Κατασκευή
  • Περίοδος Υλοποίησης: 03/2016 – 04/2016