Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΚΜΗ Α.Ε. στο Ηράκλειο Κρήτης

Η μελέτη αφορά στον  ανασχεδιασμό τεσσάρων ενοτήτων – ορόφων  υφιστάμενου κτιρίου της δεκαετίας του ’80, στο κέντρο της πόλης,  το οποίο λειτουργούσε ως δημόσια υπηρεσία, ώστε να στεγαστούν οι ανάγκες λειτουργίας τόσο των χώρων διδασκαλίας όσο και των γραφειακών χώρων του γνωστού ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου.

Το σύνθετο και διευρυμένο κτιριολογικό πρόγραμμα οδήγησε σε καθολική αναδιαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου.

Οι όροφοι – ενότητες ζητήθηκε να ανεξαρτητοποιηθούν λειτουργικά και η και επεξεργασία τους να δηλώνει περαιτέρω αυτόν το λειτουργικό διαχωρισμό. Σημαντικό τμήμα Η/Μ εγκαταστάσεων και οικοδομικών στοιχείων διατηρήθηκε, σε μια προσπάθεια περιορισμού του κόστους ανακατασκευής.

  • Έργο: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης
  • Εργοδότης: ΑΚΜΗ Α.Ε.
  • Θέση: Ηράκλειο, Κρήτη
  • Κατηγορία: Μελέτη & Κατασκευή
  • Περίοδος Υλοποίησης: 02/2015 – 05/2015