Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης AKMH A.E. στη Λάρισα

Το έργο αφορά στην ανανέωση (λειτουργική και μορφολογική) ενός διώροφου υφιστάμενου κτιρίου στον περιφερειακό δρόμο Λάρισας – Νίκαιας, το οποίο στέγαζε ήδη εκπαιδευτήριο.

Αιτούμενο είναι η πλήρης αναδιοργάνωση όλων των εσωτερικών χώρων και υποδομών, καθώς και την μερική αλλαγή των όψεων του κτιρίου, έτσι ώστε το κτίριο στην τελική του μορφή να αντιπροσωπεύει το σύγχρονο εκπαιδευτικό προφίλ του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, υπό την αιγίδα του οποίου πρόκειται  εφ’ εξής να λειτουργήσουν οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Οι όγκοι  του κτιρίου αναδεικνύονται με ανοίγματα διαφορετικής λογικής σε σχέση με τα υφιστάμενα, καθώς αλλού εμφανίζονται ως θυρίδες έντονα επιμήκεις, αλλού χάνουν την ορθογωνική μορφή τους με απόκλιση από την κατακόρυφο, αλλού ενοποιούνται καθ΄ ύψος, χωρίς να στερούν  από τους χώρους εκπαίδευσης φωτισμό η αερισμό. Επίσης σε τμήματα του κτιρίου προτείνονται, διάτρητα πανέλα επικάλυψης εκκεντρικών σχημάτων και έντονου χρώματος σε απόσταση από την εξωτερική τοιχοποιία.  Εσωτερικά, οι αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια, τα συνοδευτικά γραφεία και οι βοηθητικοί χώροι  αναδιοργανώνονται ακολουθώντας τις απαιτήσεις του εκπαιδευτηρίου. Γίνεται τελικά μια προσπάθεια για την αναδημιουργία, χωρίς ουσιαστικές, δομικού χαρακτήρα επεμβάσεις, των κατόψεων και των όψεων  του κτιρίου που ο χρόνος έχει ξεπεράσει. Ωστόσο με τολμηρές κινήσεις και μη αναμενόμενους συνδυασμούς μπορεί να παρουσιάσει ενδιαφέρον με την σύγχρονη εικόνα που τελικά αποκτά και να αποτελέσει ορόσημο της ευρύτερης περιοχής.

  • Έργο: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης
  • Εργοδότης: ΑΚΜΗ Α.Ε.
  • Θέση: Λάρισα, Θεσσαλία
  • Κατηγορία: Μελέτη & Κατασκευή
  • Περίοδος Υλοποίησης: 04/2016 – 09/2016