Κατάστημα Εντός Πολυκαταστήματος Funky Buddha

Η μελέτη αφορά στον σχεδιασμό ενός περιορισμένου χώρου παρουσίασης και πώλησης των προϊόντων της γνωστής εταιρείας ρουχισμού εντός μεγάλου πολυκαταστήματος. Το σύνολο του σχεδιασμού αναφέρεται στην κινητή επίπλωση και τον τοίχο – φόντο ανάρτησης των προϊόντων.

  • Έργο: Κατάστημα Εντός Πολυκαταστήματος
  • Εργοδότης: Funky Buddha
  • Θέση: Μαρούσι, Αττική
  • Κατηγορία: Προσχέδια
  • Περίοδος Υλοποίησης: 2013