Ανασχεδιασμός Φουαγιέ & Αμφιθεάτρου ΙΕΚ ΑΚΜΗ Α.Ε. στην Αθήνα

Η μελέτη αφορά στον πλήρη ανασχεδιασμό του φουαγιέ – υποδοχής υφιστάμενου οκταόροφου κτιρίου της δεκαετίας του ’60, στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο λειτουργεί ως το κεντρικό κτήριο διοίκησης γνωστού ΙΕΚ, ώστε ο χώρος μετά τον νεωτεριστικό σχεδιασμό του να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο προφίλ της εταιρείας. Ο χώρος στη νέα του μορφή θα λειτουργεί με διπλή ιδιότητα, αφενός ως χώρος υποδοχής και γραφειακών χώρων ενημέρωσης, αφετέρου ως foyer του κεντρικού αμφιθεάτρου του ΙΕΚ.

Ο σχεδιασμός του χώρου είναι καθολικός και ιδιαίτερα σύνθετος, καθώς η ανάπτυξη του αμφιθεάτρου με τα ανελαστικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά του και την περιορισμένη οπτική του διαπερατότητα, περιορίζει τους ευέλικτους σχεδιαστικούς πειραματισμούς. Η νέα σχεδίαση του χώρου προβάλλεται ανάλογα και στην όψη του κτιρίου στο επίπεδο του δρόμου. Ο κινητός εξοπλισμός υπήρξε αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης.

Ωστόσο παρά τις κατά συνθήκες δεσμεύσεις, η χάραξη ακολουθεί αφαιρετικές ελεύθερες γραμμές εκτός αυστηρού Κανάβου, κατευθυντήριες στην αρχή τους, με εναλλαγές πλήρους – κενού, μαύρου – άσπρου, διαφάνειας – αδιαφάνειας ως προς την χρήση υλικών και χρωμάτων.

Το χρονικό περιθώριο εκτέλεσης του έργου υπήρξε ασφυκτικά περιορισμένο επιπρόσθετα με το δεδομένο, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ανακατασκευής δεν διακόπηκε ούτε στιγμή η λειτουργία όλων των υπερκείμενων ορόφων.

  • Έργο: Ανασχεδιασμός Κεντρικού Φουαγιέ Ι.Ε.Κ.
  • Εργοδότης: I.E.K. ΑΚΜΗ Α.Ε.
  • Θέση: Αθήνα, Ν. Αττικής
  • Κατηγορία: Μελέτη & Κατασκευή
  • Περίοδος Υλοποίησης: 06/2017 – 08/2017