Ανασχεδιασμός Χώρου Υποδοχής & Εργαστηρίων ΙΕΚ ΑΚΜΗ Α.Ε. στην Αθήνα

Η μελέτη αφορά στον ανασχεδιασμό του φουαγιέ – εισόδου υφιστάμενου οκταόροφου κτιρίου της δεκαετίας του ’70, στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο λειτουργεί ως ΙΕΚ, και αποτυπώνει την επιθυμία του εκπαιδευτηρίου να διατηρήσει το εκπαιδευτικό προφίλ του σύγχρονο, ανανεώνοντας και ανασχεδιάζοντας διαρκώς τις κτιριακές εγκαταστάσεις του.

Ο σχεδιασμός του χώρου αφορά στο σύνολο του ισογείου, περιλαμβάνει δε και όλη την επίπλωση του. Αφαιρέθηκαν όλες οι υφιστάμενες κατασκευές, και αναδιοργανώθηκαν ο χώρος υποδοχής και οι αίθουσες διδασκαλίας. Η χρήση κινητών γυάλινων χωρισμάτων ευνοεί την ευέλικτη λειτουργία του χώρου, μετατρέποντας κατά περίπτωση αίθουσες σε χώρο αναμονής. Στόχος μας είναι να επιτευχθεί σχεδιαστικά μια αναγνωρίσιμη εταιρική ταυτότητα στα σε κεντρικά κτίρια του εκπαιδευτηρίου. Επιλογή μας είναι η δημιουργία ελεύθερων αφαιρετικών γραμμών, δίνοντας ωστόσο έμφαση σε ογκοπλαστικές φόρμες ελεύθερης γεωμετρίας που αναπτύσσονται κατά μήκος του χώρου και οργανώνουν την περιοχή υποδοχής – αναμονής. Οι εναλλαγές πλήρους – κενού, μαύρου – άσπρου, διαφάνειας-αδιαφάνειας ως προς την χρήση υλικών και χρωμάτων ολοκληρώνουν τις σχεδιαστικές επιλογές μας.

  • Έργο: Ανασχεδιασμός Φουαγιέ Ι.Ε.Κ.
  • Εργοδότης: I.E.K. ΑΚΜΗ Α.Ε.
  • Θέση: Αθήνα, Ν. Αττικής
  • Κατηγορία: Μελέτη & Κατασκευή
  • Περίοδος Υλοποίησης: 06/2017 – 08/2017