Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός με θέμα Ανέγερση Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Λαμπείας

Τον βασικό όγκο του Δημαρχιακού Μεγάρου αποτελεί ένα παραλληλεπίπεδο το οποίο αναπτύσσεται κατά τον άξονα βορρά-νότου.  Ένα πέτασμα σε αποκλίνουσα χάραξη οργανώνει σε κάτοψη, τομή και όψη το  κτίριο.

Το λιθόκτιστο πέτασμα σηματοδοτεί την είσοδο οργανώνει τα  υπαίθρια περάσματα, διαφοροποιεί τους δημόσιους από τους γραφειακούς χώρους του  κτιρίου και οριοθετεί  το  συμπαγές από το διαφανές τμήμα του κτιρίου.

Η διαδοχή κλειστών ημιυπαίθριων και υπαίθριων  χώρων δηλώνει  την άρρηκτη σχέση του κτιρίου με το περιβάλλον του δημιουργώντας ένα ογκοπλαστικό παιχνίδι φωτός-σκιάς  που δεν  αναιρεί ωστόσο την στιβαρότητα ενός κτιρίου που φαίνεται να γεννιέται από τη γη.

  • Κατηγορία: Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός
  • Θέμα: Ανέγερση Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Λαμπείας
  • Έτος: 2000