Διπλοκατοικία Με Υπόγειο στη Κηφισιά Αττικής

Η μελέτη αφορά στο σχεδιασμό μιας διπλοκατοικίας με δύο ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες και κοινό χώρο υπογείου.

Η μελέτη εντάσσεται στην αξιοποίηση τμήματος οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής.

  • Έργο: Διπλοκατοικία Με Υπόγειο
  • Εργοδότης: Ιδιώτης
  • Θέση: Κηφισιά, Αττική
  • Κατηγορία: Προσχέδια
  • Περίοδος Υλοποίησης: 2011