Πολυκατάστημα Παιχνιδιών MAX STORES ABEE

Τα προσχέδια συντάχθηκαν στα πλαίσια ανακαίνισης υφιστάμενου διώροφου κτιρίου της δεκαετίας του ’60, ώστε να λειτουργήσει ως πολυκατάστημα παιχνιδιών, σχολικών και εποχιακών ειδών.

Η φάση προμελέτης περιλάμβανε την οργάνωση των κατόψεων και την πρόταση ανασύστασης των όψεων. Η προμελέτη τελικά δεν εγκρίθηκε.

  • Έργο: Πολυκατάστημα Παιχνιδιών
  • Εργοδότης: MAX STORES ABEE
  • Θέση: Ηλιούπολη, Αττική
  • Κατηγορία: Προσχέδια
  • Περίοδος Υλοποίησης: 2013