Ανασχεδιασμός Γραφειακών Χώρων στον Πειραιά

Το σύνολο του ορόφου (480μ2) υφιστάμενου κτιρίου της δεκαετίας του ’60, στο κέντρο του Πειραιά,  με θέα στο επιβατικό λιμάνι, ανακατασκευάστηκε  ώστε να φιλοξενήσει τα γραφεία  εταιρείας ναυτιλιακών υπηρεσιών. Η ανακατασκευή του χώρου υλοποιήθηκε με την ταυτόχρονη απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας καθώς η δραστηριότητά της δεν ανεστάλη ούτε για μία ημέρα.

Η οργάνωση περιλάμβανε τη δημιουργία χώρου υποδοχής, γραφειακών χώρων υπαλλήλων και διευθυντικών στελεχών, γραφείων συνεδριάσεων,  και βοηθητικών χώρων. Ο σχεδιασμός  αντανακλά την εταιρική ταυτότητα της επιχείρησης που εξυπηρετεί, ως προς το ύφος και την οργάνωση  και  εκπληρώνει τις συνθήκες εκείνες που δημιουργούν ένα σύγχρονο και αναβαθμισμένο εργασιακό περιβάλλον εργασίας. Η επιθυμία για άμεση θέα προς το λιμάνι, τόσο από τους χώρους υποδοχής όσο και από την  πλειονότητα των χώρων εργασίας, καθόρισε τις γενικές αρχές του σχεδιασμού.

  • Έργο: Ανασχεδιασμός Γραφειακών Χώρων
  • Εργοδότης: Ιδιωτική Εταιρεία Ναυτιλιακών Υπηρεσιών
  • Θέση: Πειραιάς, Αττική
  • Κατηγορία: Μελέτη & Κατασκευή
  • Περίοδος Υλοποίησης: 09/2011 – 03/2012