Ανασχεδιασμός Γραφειακών Χώρων ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Ο πέμπτος όροφος  (560μ2) υφιστάμενου κτιρίου της δεκαετίας του ’60, στο κέντρο της Αθήνας, επανασχεδιάστηκε στο σύνολό του ώστε να φιλοξενήσει τις δραστηριότητες  χρηματιστηριακής εταιρείας. Ο σχεδιασμός του χώρου υπήρξε καθολικός προκειμένου να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες λειτουργικές ανάγκες και οι οργανωτικές απαιτήσεις της εταιρείας. Το κτιριολογικό  περιλάμβανε τη δημιουργία χώρου υποδοχής, γραφειακών χώρων υπαλλήλων και διευθυντικών στελεχών, αίθουσας συνεδριάσεων, dealing room, brokers room και βοηθητικών χώρων.

Ο επιβλητικός φωτισμός, η αυστηρή γεωμετρία, η καθαρότητα στις χαράξεις και η προοδευτική εναλλαγή των υλικών κατασκευής χαρακτηρίζουν το σύνολο του χώρου. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στον σχεδιασμό, προκειμένου το περιβάλλον να είναι αφενός ευχάριστο για τους έχοντες την ευθύνη των αποφάσεων αφετέρου να ενθαρρύνει την προσωπική επικοινωνία με τους εργαζόμενους.

  • Έργο: Ανασχεδιασμός Γραφειακών Χώρων
  • Εργοδότης: ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
  • Θέση: Αθήνα, Αττική
  • Κατηγορία: Μελέτη & Κατασκευή
  • Περίοδος Υλοποίησης: 04/2009 – 09/2009