Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης AKMH A.E. στην Αθήνα (Τομέας 2)

Η μελέτη αφορά στον  ανασχεδιασμό δύο ανεξάρτητων ενοτήτων – ορόφων  υφιστάμενου κτιρίου της δεκαετίας του ’60, επί της Πατησίων,  ώστε να φιλοξενηθούν αρτιότερα οι ανάγκες λειτουργίας τόσο των χώρων διδασκαλίας όσο και των γραφειακών χώρων του γνωστού ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου.

Ο σχεδιασμός του ενός εκ των δύο ορόφων (ενότητα 1 / 2), ήταν καθολικός προκειμένου να ικανοποιηθούν οι λειτουργικές ανάγκες και οι οργανωτικές απαιτήσεις του εκπαιδευτηρίου. Ο έτερος όροφος (ενότητα 2 / 2, ο οποίος ήδη λειτουργούσε ως εκπαιδευτήριο), σχεδιάστηκε με λιγότερες παρεμβάσεις. Στόχος ήταν αφενός να αρθρωθούν αρτιότερα οι ήδη υφιστάμενες λειτουργίες, αφετέρου να αποκτήσουν οι δύο ανεξάρτητες ενότητες ενιαία μορφολογική και αρχιτεκτονική ταυτότητα.

Η δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας,  φιλικού στην υποδοχή και την καθημερινή διημέρευση  των σπουδαστών, αποτέλεσε τον κύριο σχεδιαστικό στόχο.

  • Έργο: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης
  • Εργοδότης: ΑΚΜΗ Α.Ε.
  • Θέση: Αθήνα, Αττική
  • Κατηγορία: Μελέτη & Κατασκευή
  • Περίοδος Υλοποίησης: 05/2013 – 08/2013
  • Τομέας: 2 από 2