Κατάστημα Εστίασης «APOLA»

Το παρουσιαζόμενο έργο αφορά στην κατασκευή νέου καταστήματος εστίασης με την επωνυμία «APOLA» εντός του εμπορικού κέντρου «River West» στην Αττική.

  • Έργο:Κατάστημα Εστίασης «APOLA»
  • Εργοδότης:Ιδιώτης
  • Θέση: Εμπορ. Κέντρο River West, Αττική
  • Κατηγορία:Κατασκευή
  • Περίοδος Υλοποίησης: 09 -11 / 2021