Ανακατασκευή & αλλαγή χρήσης κτιρίου γραφείων σε κτίριο εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη

Το έργο αφορά στην πλήρη ανακατασκευή (λειτουργική και μορφολογική) των εσωτερικών χώρων ενός επταώροφου υφιστάμενου κτιρίου, με καθαρό εμβαδόν χώρων της τάξης των 3.000μ2, επί της παραλιακής λεωφόρου Ναυ. Κουντουριώτου, το οποίο αρχικά προοριζόταν για κτίριο γραφείων.

Απαίτηση των εργοδοτών είναι ο πλήρης επανασχεδιασμός όλων των εσωτερικών χώρων και υποδομών, έτσι ώστε το κτίριο στην τελική του μορφή να αντιπροσωπεύει το σύγχρονο εκπαιδευτικό προφίλ του Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ. Το εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου διατηρείται αυτούσιο, ενώ όλες οι εσωτερικές παρεμβάσεις δεν επηρεάζουν την βασική δομή του. Σημαντική παράμετρος του σχεδιασμού, υπήρξε η διατήρηση κατά το δυνατόν στοιχείων και υλικών του υφιστάμενου κτιρίου, ώστε να συγκρατηθεί το κόστος της επένδυσης.

  • Έργο:Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης.
  • Εργοδότης: ΑΚΜΗ Α.Ε
  • Θέση: Θεσσαλονίκη, Μακεδονία.
  • Κατηγορία:Μελέτη & Κατασκευή
  • Περίοδος Υλοποίησης: 05 / 2017 – 08 / 2017