Διώροφη Μονοκατοικία με Υπόγειο στο Μαρούσι Αττικής

Στο οικόπεδο εμβαδού 226m2, ανεγέρθηκε νέα διώροφη μονοκατοικία στην οποία στεγάζεται πενταμελής οικογένεια.

Η οικονομία στον χειρισμό του χώρου και η ορθολογική εκμετάλλευσή του, κλειστού και ανοιχτού, υπήρξαν οι παράμετροι που προσδιόρισαν τον συνολικό σχεδιασμό. Το σχήμα Τ στην ανάπτυξη του όγκου, διασφαλίζει ποιότητα και εναλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το φως εισέρχεται στο χώρο και ευνοεί την διαμπερότητα και τον διπλό προσανατολισμό σε κάθε χώρο, ακόμη και στα υπνοδωμάτια. Με αυτόν τον τρόπο αφ’ ενός επιτυγχάνεται η αίσθηση άνεσης σε χώρους περιορισμένης επιφάνειας και αφ’ ετέρου καλλιεργείται διαλογική σχέση του μέσα και του έξω.

  • Έργο: Διώροφη Μονοκατοικία με Υπόγειο
  • Εργοδότης: Ιδιώτης
  • Θέση: Μαρούσι, Αττική
  • Κατηγορία: Μελέτη & Κατασκευή
  • Περίοδος Υλοποίησης: 2001 - 2002