Διώροφη Μονοκατοικία με Υπόγειο στην Άνοιξη Αττικής

Η κατοικία σχεδιάστηκε σε οικόπεδο εμβαδού 356μ2 για να στεγάσει τετραμελή οικογένεια. Η κατοικία οργανώνεται σε σχήμα «Τ» και ‘ανοίγεται’ νοτιοδυτικά. Η χάραξη σε μεγάλο βαθμό καθορίστηκε από την απαίτηση να διατηρηθούν ακόμη και σε βάρος του κλειστού χώρου, τα δύο μεγάλα πεύκα, που κυριαρχούσαν στο οικόπεδο και στάθηκαν η αφορμή να αναπτυχθεί γύρω από αυτά ο πίσω κήπος.

Η διάταξη των χώρων πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα με υψομετρική διαφορά μεταξύ τους της τάξης του 1,50μ. Η σταδιακή αυτή ανέλιξη των επιπέδων, καθορίζει με σαφήνεια και τη διάρθρωση του κτιριακού όγκου, έτσι ώστε ο όγκος να παρουσιάζεται αλλού ισόγειος και αλλού ελαφρώς υπερυψωμένος και αλλού ως έξαρση να καταλήγει διώροφος. Η οπτική και λειτουργική ενοποίηση των δύο κήπων, γίνεται μέσω των τεράστιων ανοιγμάτων του καθιστικού.

  • Έργο: Διώροφη Μονοκατοικία με Υπόγειο
  • Εργοδότης: Ιδιώτης
  • Θέση: Άνοιξη, Αττική
  • Κατηγορία: Μελέτη
  • Περίοδος Υλοποίησης: 2002