Διώροφη Μονοκατοικία στην Πολιτεία Αττικής

Η μελέτη αναφέρεται στην ανέγερση νέας διώροφης μονοκατοικίας με υπόγειο και πισίνα, σε οικόπεδο εμβαδού 1034m2. Το οικόπεδο είναι πευκόφυτο, με έντονες υψομετρικές διαφορές και είσοδο από τον κοινοτικό δρόμο που ταυτίζεται με το κατώτερο υψομετρικά σημείο του.

Η κάτοψη χαράσσεται ως «L»  και είναι προσανατολισμένη   νοτιοανατολικά. Η πτέρυγα που αναπτύσσεται παράλληλα με τις υψομετρικές καμπύλες, λειτουργεί και ως ένα είδος τοίχου αντιστήριξης, ενώ η πτέρυγα που αναπτύσσεται κάθετα προς αυτές, αντιμετωπίζεται ως όγκος που αποκολλάται από το έδαφος και που λόγω θέσης και λειτουργιών που φιλοξενεί, προσφέρει πολλαπλές οπτικές.

Στο σημείο τομής των δύο πτερύγων, οργανώνεται η είσοδος, διαμπερής χώρος με διπλό ύψος στο οποίο προσδίδεται διαφάνεια. Από το χώρο αυτό διαβάζονται όλες οι λειτουργικές ενότητες της κατοικίας και διανέμονται οι κινήσεις προς αυτές με τρόπο ορθολογικό.

  • Έργο: Διώροφη Μονοκατοικία
  • Εργοδότης: Ιδιώτης
  • Θέση: Ιπποκράτειος Πολιτεία, Αττική
  • Κατηγορία: Μελέτη & Κατασκευή
  • Περίοδος Υλοποίησης: 2004 – 2007