Διώροφη Διπλοκατοικία στο Δήλεσι Βοιωτίας

Σε οικόπεδο εμβαδού 1.188m2, στο οποίο προϋπήρχε μικρή εξοχική κατοικία εμβαδού 114m2, έγινε προσθήκη καθ’ ύψος διώροφης κατοικίας συνολικού εμβαδού 133m2. Παράλληλα ανακατασκευάστηκε και η υπάρχουσα ισόγεια κατοικία με στόχο, να μη γίνονται διακριτές οι διαφορετικές χρονικές περίοδοι ανέγερσης ούτε μορφολογικά, ούτε κατασκευαστικά στο τελικό οίκημα.

Εκτός από τις πολλές κατασκευαστικές δυσκολίες του εγχειρήματος , είναι σαφές ότι η ύπαρξη της παλιάς κατοικίας με την αισθητική των παραθαλάσσιων σπιτιών της δεκαετίας του ‘70, αποτέλεσε προκλητικό δεδομένο της συνθετικής διαδικασίας.

Ογκοπλαστικά, σε μεγάλο βαθμό καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι φέρουσες κολώνες που προέκυψαν από τη στατική μελέτη περιμετρικά του κτίσματος, και που έδωσαν την αφορμή στην μελετητική ομάδα να σχεδιάσει  γύρω από την ιδέα του κύβου που εμφανίζει κενά και πλήρη, εναλλασσόμενες περιοχές φωτός και σκιάς.

  • Έργο: Διώροφη Διπλοκατοικία
  • Εργοδότης: Ιδιώτης
  • Θέση: Δήλεσι, Βοιωτία
  • Κατηγορία: Μελέτη & Κατασκευή
  • Περίοδος Υλοποίησης: 2004 - 2006