Υπεραγορά Τροφίμων ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ στη Πάτρα

Η μελέτη αφορά στην τρισδιάστατη απεικόνιση υπό ανέγερση κτιρίου με χρήση υπεραγοράς.

  • Έργο: Υπεραγορά Τροφίμων
  • Εργοδότης: ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ
  • Θέση: Πάτρα, Ν. Αχαΐας
  • Κατηγορία: Τρισδιάστατη Απεικόνιση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 2013