Ανασχεδιασμός Υπεραγοράς ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ στο Βόλο

Το υφιστάμενο κτίριο υπεραγοράς στο οικόπεδο εμβαδού 4.729μ2 ανακατασκευάστηκε, ταυτόχρονα με την κατ’ επέκταση προσθήκη δύο ορόφων. Στο νέο κτίριο που δημιουργήθηκε, με εμβαδόν 3.200μ2, η στάθμη του ισογείου λειτουργεί ως υπεραγορά τροφίμων ενώ ο πρώτος όροφος λειτουργεί ως χώρος γραφείων. Το προϋπάρχον κτίσμα είχε προκύψει από διαδοχικό αριθμό οικοδομικών αδειών & προσθηκών και εμφάνιζε μορφολογική και κατασκευαστική ασυνέχεια λόγω των διαφορετικών φάσεων επέμβασης.

Για το λόγο αυτό  οι όψεις μελετήθηκαν εκ νέου με στόχο την ανάδειξη της ογκοπλαστικής και λειτουργικής συνοχής του κτιρίου και τον σαφή εταιρικό προσδιορισμό του.

  • Έργο: Ανασχεδιασμός Υπεραγοράς
  • Εργοδότης: ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ
  • Θέση: Βόλος, Μαγνησία
  • Κατηγορία: Μελέτη & Κατασκευή
  • Περίοδος Υλοποίησης: 2005 – 2006