Ανασχεδιασμός Φουαγιέ ΙΕΚ AKMH A.E. στη Θεσσαλονίκη

Η μελέτη αφορά στον  ανασχεδιασμό του φουαγιέ – εισόδου    υφιστάμενου οκταόροφου κτιρίου της δεκαετίας του ’60, επί της οδού Τσιμισκή,  το οποίο λειτουργεί ως ΙΕΚ, ώστε να φιλοξενηθούν αρτιότερα οι ανάγκες λειτουργίας τόσο της υποδοχής των φοιτητών όσο και της εκτόνωσης του αμφιθεάτρου, το οποίο είναι προσπελάσιμο από το φουαγιέ. Το χρονικό περιθώριο εκτέλεσης του έργου υπήρξε ασφυκτικά περιορισμένο, οριζόμενο στις 15 ημέρες.

Ο σχεδιασμός του χώρου ήταν καθολικός, περιλαμβάνοντας και τον κινητό εξοπλισμό καθώς αποξηλώθηκαν όλες οι υφιστάμενες κατασκευές, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι λειτουργικές ανάγκες και οι οργανωτικές απαιτήσεις του εκπαιδευτηρίου.

Η σχεδιαστική πρότασή μας προσεγγίζει τον χώρο με αφαιρετικές γραμμές και χρήση υλικών και χρωμάτων με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας,  φιλικού στην υποδοχή και την καθημερινή διημέρευση  των σπουδαστών.

  • Έργο: Ανασχεδιασμός Φουαγιέ ΙΕΚ
  • Εργοδότης: IEK ΑΚΜΗ Α.Ε.
  • Θέση: Θεσσαλονίκη, Ν. Θεσσαλονίκης
  • Κατηγορία: Μελέτη & Κατασκευή
  • Περίοδος Υλοποίησης: 04/2016 – 04/2016